ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ + หมู่เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า

เส้นทางใหม่ เกาะสุรินทร์ + เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า

ราคาผู้ใหญ่ 5,800 .-/คน  เด็ก 4,900 .-/คน

เส้นทางใหม่ที่จะพาท่านไปสัมผัสความสวยงามของหมู่เกาะ ทั้งสองแผ่นดิน ได้แก่ เกาะสุรินทร์ + เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า 
โดย VictoriaCliff Resort เจ้าของสัมปทาน เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า  ทั้งสองหมู่เกาะนี้มีความอุดมสมบรูณ์ ทั้งโลกใต้ท้องทะเล และบนบก จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต 


  วันแรก  ระนอง - เกาะสุรินทร์  

07.30 น.    เดินทางสู่คุระบุรี จ.พังงา ระยะทาง 110 กิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
09.00 น.    ถึงท่าเรือ กรีนวิว ทัวร์ บริการอาหารว่าง และลงทะเบียน พร้อมลงเรือเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์
                       พร้อมพบปะพี่น้องชาวมอร์แกน  และมอบของบริจาค  ถ่ายรูปร่วมกัน
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน บ่ายเรือหางยาวพร้อมพาสำรวจเส้นทางชมปะการังที่งดงาม รอบเกาะสุรินทร์
15.00 น.    พร้อมเดินทางกลับ โดยเรือสปีดโบ๊ท
16.30 น.    ถึงท่าเรือคุระบุรี รถพร้อมรับส่ง กลับสู่ จังหวัดระนองและ รับประทานอาหารค่ำ ร้านออซีฟู๊ด


วันที่สอง  ระนอง - นาวโอพี  ทะเลพม่า

08.00 น.    รถรับส่งถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน 
08.45 น.     เรือออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามัน  มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศพม่า ทำเอกสารผ่านแดน
09.00 น.    นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม. ระหว่างทางจะได้ชมหมู่เกาทะเลพม่ามากมาย
10.45 น.     ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมน้ำทะเลสองสี บริเวณเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากร ทางธรรมชาติและสัมผัสโลกใต้  ทะเลที่ทุกท่านรอคอย
                        นำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง ทุ่งดอกไม้ใต้ ทะเลแห่งทะเลเมียนมาร์ / แหลมดอกไม้ / บ้านคุณทองสุข

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาด บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
15.00 น.    นำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง ณ หาดมาดาม และเล่นชิงช้ากลางทะเล  บริการเครื่องดื่มเย็นๆ
16.30 น.    นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง

Visitors: 23,934