ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะสิมิลัน

เป็นภาษายาวี หรือ มาลายู ซึ่งแปลว่า “เก้า” จึงเรียกกันติดปากว่าเกาะเก้า หมู่เกาะสิมิลันประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 9 เกาะ เรียงลำดับจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ซึ่งมีเกาะหลักๆ

ที่นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้คือ เกาะเมี่ยง (เกาะสี่ ), เกาะปายู (เกาะเจ็ด), เกาะสิมิลัน (เกาะแปด), เกาะบางู (เกาะเก้า) หมู่เกาะเหล่านี้เป็นหมู่เกาะที่สวยงามหาดทรายขาว น้ำทะเลสีใส 

มองเห็นปลาได้ด้วยตาเปล่า อีกทั้งยังมีโลกใต้ทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจจนต้องร้อง “ว้าว” และ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก​

โปรแกรมทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน 

08.30 น. ยินดีต้อนรับสู่ท่าเรือ "ว้าว" อันดามัน เช็คอินและรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ขนม ชา กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำน้ำ

09.30 น. มัคคุเทศก์อธิบายรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ หลังจากนั้นออกเดินทางจากท่าเรือ "ว้าว" อันดามัน สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เดินทางถึงเกาะเมี่ยง (เกาะสี่) นำท่านดื่มด่ำและชมทัศนียภาพบนชายหาดที่ขาวละเอียดและให้ท่าน

พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางออกจากเกาะเมียงมุ่งหน้าสู่เกาะปายู (เกาะเจ็ด) สนุกสนานกับการดำน้ำดูปลา ชมปะการังใต้ท้องทะเลตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิด เดินทางถึงเกาะบางู (เกาะเก้า) เพื่อดำน้ำดูปลาสวยงามนานาชนิดเป็นจุดที่ 2

และชมนิทัศนียภาพอันงดงามของเกาะ นำนักท่องเที่ยวเข้าสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ8) รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ นำท่านไปชมจุดชมวิวและตื่นตาตื่นใจไปกับสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน"หินเรือใบ"ที่ตั้งเด่นอยู่ ณ จุดชมวิว โดยเดินขึ้นไปชม

ทัศนียภาพที่สวยงามจากมุมสูงแบบ 360 องศา. โบกมือลาหมู่เกาะสิมิลันเพื่อมุ่งสู่ท่าเรือ "ว้าว" อันดามัน

16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ "ว้าว" อันดามัน พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกและส่งทุกท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

Visitors: 23,934