ทัวร์เกาะร้านเป็ด - ร้านไก่ จ.ชุมพร


กินปู - ดูฉลามวาฬ - อลังการงานดอกไม้ทะเล ที่ เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร

ราคาผู้ใหญ่ 1,500 บาท/ท่าน

ราคาเด็ก อายุ 5-10 ปี 1,200 บาท/ท่าน


เงื่อนไข

ทริปดำน้ำตามโปรแกรม/เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ

อาหารกลางวัน 1 มื้อ / น้ำดื่ม, ผลไม้

เรือ รับ-ส่ง ตลอกเส้นทางโปรแกรม

มัคคุเทศท้องถิ่น/ไกด์/สตาร์ฟ

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะร้านเป็ด - ร้านไก่

8.00 น. รวมพล เตรียมพร้อมที่บางเบิดรีสอร์ท รับเสื้อชูชีพและลงเรือสปีดโบ๊ท

8.40 น. ถึงเกาะร้านไก่ ดำน้ำชมปะการังจุดแรก เพลิดเพลินไปกับแนวปะการังที่สวยงามและฝูงปลาน้อยใหญ่

9.40 น. ออกจากเกาะร้านไก่ ออกเดินทางต่อไปยังเกาะร้านเป็ด

9.50 น. ถึงเกาะร้านเป็ด ดำน้ำชมปะการังจุดที่สอง พบกับแนวปะการังและดอกไม้ทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดในอ่าวไทย

10.55 น. ออกจากเกาะร้านเป็ด ออกจากเกาะร้านเป็ด เดินทางกลับพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

11.45 น. กลับถึงรีสอร์ท เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

Visitors: 23,934